Επίσκεψη Δημάρχου Αρταίων στα εγγειοβελτιωτικά έργα πεδιάδας Άρτας

Επίσκεψη πραγματοποίησε την Πέμπτη το πρωί ο Δήμαρχος Αρταίων, Χρήστος Τσιρογιάννης, στην πεδιάδα της Άρτας, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία του έργου: «Εγγειοβελτιωτικά έργα πεδιάδας Άρτας – Ολοκλήρωση Β’ Φάσης». Ο Δήμαρχος Αρταίων έφτασε στην περιοχή του έργου συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων κ. Καραγεώργο και τον Ειδικό Σύμβουλο αρμόδιο σε τεχνικά θέματα κ. Τόσκα, όπου ενημερώθηκαν για όλες τις εξελίξεις σχετικά με την πορεία του έργου από τους μηχανικούς του Υπουργείου Υποδομών, της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας Ε.Υ.Δ.Ε/Κ.Υ.Υ Τ.Κ.Ε ΠΑΤΡΑΣ, το μελετητή, τον ανάδοχο και τον ΤΟΕΒ Αράχθου.

Ο Δήμαρχος Αρταίων δήλωσε για το έργο «Είναι ένα έργο που εκτελείται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων είναι περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός του και έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μέχρι τα τέλη του 2016. Είναι στα πλαίσια ενός ευρύτερου σχεδιασμού που αφορά τα εγγειοβελτιωτικά έργα της πεδιάδας, που τόσα χρόνια τα συζητάμε, και αυτή τη στιγμή θα γίνει μια αρδευτική διώρυγα, κάποιοι αγροτικοί δρόμοι παράπλευροι και μία αποστραγγιστική τάφρος για να στραγγίζουν τα χωράφια της περιοχής».

Περισσότερα