Επίσκεψη Δημάρχου Αρταίων στα εγγειοβελτιωτικά έργα πεδιάδας Άρτας

Επίσκεψη πραγματοποίησε την Πέμπτη το πρωί ο Δήμαρχος Αρταίων, Χρήστος Τσιρογιάννης, στην πεδιάδα της Άρτας, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία του έργου: «Εγγειοβελτιωτικά έργα πεδιάδας Άρτας – Ολοκλήρωση Β’ Φάσης». Ο Δήμαρχος Αρταίων έφτασε στην περιοχή του έργου συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων κ. Καραγεώργο και τον Ειδικό Σύμβουλο αρμόδιο σε τεχνικά θέματα κ. Τόσκα, όπου ενημερώθηκαν για όλες τις εξελίξεις σχετικά με την πορεία του έργου από τους μηχανικούς του Υπουργείου Υποδομών, της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας Ε.Υ.Δ.Ε/Κ.Υ.Υ Τ.Κ.Ε ΠΑΤΡΑΣ, το μελετητή, τον ανάδοχο και τον ΤΟΕΒ Αράχθου.

Ο Δήμαρχος Αρταίων δήλωσε για το έργο «Είναι ένα έργο που εκτελείται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων είναι περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός του και έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μέχρι τα τέλη του 2016. Είναι στα πλαίσια ενός ευρύτερου σχεδιασμού που αφορά τα εγγειοβελτιωτικά έργα της πεδιάδας, που τόσα χρόνια τα συζητάμε, και αυτή τη στιγμή θα γίνει μια αρδευτική διώρυγα, κάποιοι αγροτικοί δρόμοι παράπλευροι και μία αποστραγγιστική τάφρος για να στραγγίζουν τα χωράφια της περιοχής».

Κατά την επίσκεψη, διατυπώθηκαν διαφορετικές απόψεις από τον ΤΟΕΒ Αράχθου σχετικά με την αποστράγγιση της περιοχής και προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκτέλεση του έργου, το οποίο θεωρείται από την τοπική κοινωνία της Άρτας ως έργο πνοής για την περιοχή, ο Δήμαρχος Αρταίων ανέλαβε πρωτοβουλία για συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Ο κ. Τσιρογιάννης δήλωσε χαρακτηριστικά «Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα γίνει κοινή συνάντηση με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, Περιφέρειας και τον ανάδοχο, προκειμένου να συμφωνήσουμε σε κοινές προτάσεις τις οποίες θα αποστείλουμε στη συνέχεια στο μελετητή και το Υπουργείο Υποδομών, έτσι ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες τροποποιήσεις στο έργο προκειμένου να διευκολύνονται οι αγρότες της περιοχής μας».

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply