Προκήρυξη για πρόσληψη 125 Γεωπόνων και 10 Κτηνιάτρων με 8μηνη σύμβαση εξέδωσε ο ΕΛΓΑ

Μέχρι τις 28 Μαρτίου οι αιτήσεις

Από το Σύλλογο Γεωπόνων Πρέβεζας

epirusnewsΟ ΕΛΓΑ έδωσε στη δημοσιότητα χθες προκήρυξη για την πρόσληψη 125 Γεωπόνων και 10 Κτηνιάτρων, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (έως 8 μήνες) στα περιφερειακά Υποκαταστήματα του Οργανισμού.

Περισσότερα

Αρχές Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν από τον ΕΛΓΑ τα αποτελέσματα για τις προσλήψεις 140 Γεωπόνων και 10 Κτηνιάτρων

Από το Σύλλογο Γεωπόνων Πρέβεζας

epirusnewsΑρχές Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινωθούν από τον ΕΛΓΑ τα αποτελέσματα για τις προσλήψεις 150 Γεωπόνων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Οργανισμού.

Πρόκειται για την προκήρυξη που είχαμε παρουσιάσει εδώ.

Όπως ανέφερε η σχετική προκήρυξη, οι προσλήψεις για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων θα γίνονται τμηματικά ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες που εξαρτώνται από καιρικά φαινόμενα που δεν μπορούν να προσδιορισθούν εκ των προτέρων τοπικά.

Οι πίνακες θα αναρτηθούν και στον δικτυακό τόπο του ΕΛΓΑ (elga.gr). Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Περισσότερα

Προκήρυξη για 140 Γεωπόνους και 10 Κτηνιάτρους εξέδωσε ο ΕΛ.Γ.Α. Μέχρι 27 Ιουλίου οι αιτήσεις.

epirusnewsΑπό το Σύλλογο Γεωπόνων Πρέβεζας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη 140 Γεωπόνων και 10 Κτηνιάτρων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου έδωσε στη δημοσιότητα ο ΕΛ.Γ.Α. Οι προσλήψεις θα γίνουν με 8μηνες συμβάσεις και το ιδιαίτερο με την Ανακοίνωση αυτή είναι ότι ο ΕΛΓ.Α. δεν προσδιορίζει πού θα απασχοληθούν οι προσληφθέντες αλλά αναφέρει ότι θα τεθούν στη διάθεση του ΕΛ.Γ.Α. και η απασχόλησή τους θα γίνεται σε οποιοδήποτε από τα 13 υποκαταστήματα παρουσιάζονται ανάγκες. Για το λόγο αυτό εξάλλου διευκρινίζεται ότι οι προσλήψεις θα γίνονται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού οι οποίες είναι σε άμεση συνάρτηση με τα καιρικά φαινόμενα και δεν μπορούν να προβλεφθούν εκ των προτέρων.

Για τον ίδιο λόγο στη συγκεκριμένη Ανακοίνωση δεν υπάρχει το κριτήριο της εντοπιότητας ως κριτήριο ταξινόμησης των υποψηφίων.

Παρουσιάζεται δηλαδή και πάλι το φαινόμενο που είχαμε σχολιάσει και παλιότερα σε άρθρο μας όπου οι ενδιαφερόμενοι θα κάνουν μία αίτηση χωρίς να ξέρουν εκ των προτέρων ούτε πού ούτε πότε θα δουλέψουν. Επί της ουσίας οι προσληπτέοι θα ενταχθούν σε έναν ενιαίο πίνακα από το οποίο ο ΕΛ.Γ.Α. θα καλεί κατά διαστήματα για δουλέιά κάποιους ανάλογα με τις ανάγκες του.

Περισσότερα

57 Γεωπόνους θα προσλάβει ο ΕΛΓΑ με σύμβαση έως 5 μήνες

epirusnewsΟ ΕΛ.Γ.Α. θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού (57 ατόμων) του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων στα Υποκαταστήματα Αλεξανδρούπολης, Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Πάτρας, Τρίπολης και Ηρακλείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/94, όπως ισχύει σήμερα, κατόπιν της υπ’ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.6/231/30649/29-12-2014 εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του ΕΛ.Γ.Α. που προέκυψαν λόγω των πλημμυρών των τελευταίων μηνών, με διάρκεια απασχόλησης έως 5 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΕΛ.Γ.Α. και στην Κεντρική Διοίκηση/Διεύθυνση Διοικητικού/Τμήμα Προσωπικού μέχρι τις 15/1/2015, δηλώνοντας το Υποκατάστημα στο οποίο επιθυμούν να εργαστούν, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά (ακριβή αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα):

Περισσότερα