BITCOIN: Όλα όσα θα θέλατε να μάθετε για το ψηφιακό κρυπτονόμισμα – ΑΦΙΕΡΩΜΑ EPIRUS NEWS

Το bitcoin είναι ένα αποκεντρωμένο ψηφιακό κρυπτονόμισμα (decentralised crypto-currency). Όπως ακριβώς δηλώνει η ετυμολογία των λέξεων, είναι ένα ψηφιακό, δηλαδή μη υλικό, νόμισμα, το οποίο λαμβάνει υπόσταση μέσα από αλγόριθμους κρυπτογράφησης συναλλαγών.

Η έννοια «αποκεντρωμένο», υποδηλώνει ότι δεν ανήκει σε κάποιο κράτος / κυβέρνηση ή φορέα, αλλά ανήκει «από λίγο» σε όλους όσους το χρησιμοποιούν. Τα περισσότερα κρυπτονομίσματα κάνουν χρήση μιας Κατανεμημένης Βάσης Δεδομένων (distributed database) ως τον πυλώνα του συστήματος τους, το επονομαζόμενο Blockchain.

Το bitcoin δημιουργείται και παρακολουθείται από ένα παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών, μεταξύ άλλων και εκατομμυρίων ιδιωτών, μέσω πολύπλοκων μαθηματικών λογισμών στο πεδίο της κρυπτογράφησης, και όχι από μία αρχή ή οργανισμό.

Αυτό δίνει και τα βασικά χαρακτηριστικά του νομίσματος αυτού, που όπως κάθε κρατικά εκδιδόμενο νόμισμα, υπηρετεί δύο βασικές λειτουργίες:

α) Την καταγραφή και περιγραφή αξίας αγαθών, όπως ακριβώς και τα άλλα νομίσματα, π.χ. μια εφημερίδα κοστίζει δύο ευρώ ή ένα αυτοκίνητο 10.000 δολάρια ΗΠΑ, κοκ

β) Τη λειτουργία ως μέσο πραγματοποίησης συναλλαγών μεταξύ ατόμων ή και επιχειρήσεων που το αποδέχονται για το σκοπό αυτό. Π.χ. Όταν επιθυμούμε να αγοράσουμε ένα αυτοκίνητο, δεν παραδίδουμε αγαθά στον έμπορο, αλλά την αξία του στο συμφωνημένο νόμισμα.

Αυτές τις δύο λειτουργίες υπηρετεί κανονικά και το bitcoin, υπό τον όρο φυσικά ότι τα συναλλασσόμενα μέρη το αποδέχονται.

Πως ξεκίνησε το bitcoin

To bitcoin είναι το πιο γνωστό από τα κρυπτονομίσματα, που είναι ο γενικότερος όρος για αυτού του είδους τα μέσα συναλλαγών. Δεν είναι το μοναδικό, καθώς υπάρχουν χιλιάδες άλλα.

Η λέξη κρυπτονόμισμα (cryptocurrency) χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά το 1998 από τον Wei Dai στη λίστα αλληλογραφίας των Cypherpunks, υποστηρίζοντας την ιδέα μιας νέας μορφής χρήματος η οποία κάνει χρήση κρυπτογραφίας για να ελέγξει τη δημιουργία και τις συναλλαγές της, αντικαθιστώντας έτσι οποιαδήποτε κεντρική αρχή. 10 χρόνια αργότερα ο Satoshi Nakamoto [ψευδώνυμο, άγνωστα τα πραγματικά στοιχεία του προσώπου], δημοσίευσε τις πρώτες προδιαγραφές του bitcoin στο περίφημο πλέον white paper που λίγο αργότερα κατατέθηκε και δημόσια – μπορεί να το δεί κανείς εδώ: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.

Ποιος μπορεί να το χρησιμοποιήσει; Υπάρχουν κίνδυνοι;

Οι πάντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το bitcoin, αρκεί να είναι πρόθυμοι να ανοίξουν ένα ψηφιακό πορτοφόλι, που μπορεί να είναι συσκευή ή εφαρμογή λογισμικού σε κινητό ή Η/Υ, καθώς επίσης και διαδικτυακή υπηρεσία.

Όμως, αυτό που είναι σημαντικό να τονιστεί, είναι ότι το bitcoin και τα άλλα κρυπτονομίσματα, λειτουγούν σε σχέση με το Ευρώ ως Συνάλλαγμα, με τους κινδύνους συναλλαγματικών διαφορών που αυτό συνεπάγεται, και μάλιστα ως νόμισμα που παρουσιάζει τεράστια μεταβλητότητα, ακριβώς λόγω της τεράστιας αποκέντρωσης του, και της μη ύπαρξης ρυθμιστικής αρχής, όπως είναι για τα παραδοσιακά π.χ. νομίσματα μια κεντρική τράπεζα.

Έτσι, μπορεί κάποιος να αγοράσει σήμερα bitcoin από κάποιο από τα χιλιάδες ανταλλακτήρια σε μια τιμή, και μετά από κάποιο διάστημα μπορεί η τιμή να έχει υποχωρήσει σε τέτοιο τεράστιο βαθμό, που να έχει ουσιαστικά εξανεμιστεί η αξία του σε ευρώ. Μπορεί φυσικά να συμβεί και το αντίθετο, το ζήτημα όμως είναι ότι κανείς δεν μπροεί να γνωρίζει το πότε, το πόσο  και το πως θα συμβούν οι μεταβολές αυτές.

Για παράδειγμα, στις 22/1/2016, ένα bitcoin (BTC) αντιστοιχούσε με 358 Ευρώ (EUR), ενώ λίγο καιρό αργότερα, στις 15/12/2015, 1 BTC αντιστοιχούσε σε …16.721 Ευρώ (!!!) και λίγο καιρό αργότερα στις 8/12/2018, είχε καταρρεύσει στα 2.814 Ευρώ!

Οπωσδήποτε υπάρχει ένας τεράστιος κίνδυνος συναλλαγματικής διαφοράς, που προσομοιάζει περισσότερο σε συμποριφορά μετοχών πάρα πολύ υψηλού ρίσκου, παρά σε νόμισμα, ακριβώς λόγω των εγγενών χαρακτηριστικών του bitcoin.

Τι είναι η εξόρυξη; Μπορώ να γίνω πλούσιος;

Εξόρυξη είναι η διαδικασία παραγωγής νέων bitcoins, αυτά δηλαδή που θα χρησιμοποιούν οι υπόλοιποι χρήστες του νομίσματος για τις συναλλαγές τους. θεωρητικά μπορεί να εξορύξει ο καθένας με οικιακό εξοπλισμό Η/Υ και να αποκτήσει bitcoin, αλλά πρακτικά λόγω του τεράστιου διεθνώς ανταγωνισμού είναι τόσο κοστοβόρο σε απαιτήσεις υλικού, αλλά και τόσο ενεργοβόρο για τη λειτουργία των απαραίτητων συσκευών εξόρυξης, που για τα ευρωπαϊκά δεδομένα είναι απίθανο να πετύχετε κάτι τέτοιο.

Κάποιοι πρωτοπόροι που δοκίμασαν την εξόρυξη τα πρώτα χρόνια, όπου δεν υπήρχε ο σημερινός ανταγωνισμός, κατάφεραν να αποκομίσουν κάποια κέρδη, τα οποία όμως από το 2013-2014 και μετά είναι αδύνατο να επαναληφθούν.

Δεν μπορώ να κερδίσω; Τι είναι όλα αυτά τα sites που διαφημίζουν bitcoin;

Οι διαφημίσεις αυτές είναι κυρίως από πλατφόρμες μεσιτείας συναλλαγών bitcon, τις οποίες οι ιδιοκτήτες τους αποκαλούν «χρηματιστήρια». Είναι πολύ δύσκολο να κερδίσετε, εκτός αν γνωρίζετε από επιστημονική διαχείριση χαρτοφυλακίων, αξιολόγηση & αντιστάθμιση επενδύσεων, επιστημονική ανάλυση και διαχείριση κινδύνων (risk management), και να έχετε ταυτόχρονα και …μπόλικη τύχη! Δεν είναι λοιπόν απίθανο να κερδίσετε από τέτοιες κερδοσκοπικού τύπου συναλλαγές, αλλά δεν είναι ωστόσο και πολύ πιθανό…

Σε κάθε περίπτωση, να θυμάστε ότι ο μεσίτης που διαμεσολαβεί, χάσετε – κερδίσετε παίρνει την προμήθεια του…. συνεπώς, σίγουρα κάποιος κερδίζει από κάθε τέτοια συναλλαγή, αλλά δεν είστε πάντοτε εσείς ;-)

Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές (15/1/2021-14:00), το ένα bitcoin αξίζει 30,748.79 Ευρώ!

Εξέλιξη ισοτιμίας BTC / Euro από 2013-2021

Θα «τελειώσουν» κάποτε τα bitcoin;

Ναι! Και αυτό είναι μεταξύ άλλων που του επιτρέπει να διατηρεί αξία ή και να την αυξάνει: Για την ακρίβεια, θα φτάσει σε ένα ανώτατο όριο η δημιουργία νέων bitcoins, πέρα από το οποίο δεν θα μπορούν να προστεθούν άλλα. Λόγω του τρόπου σχεδίασης & παραγωγής του, το bitcoin εκτιμάται ότι θα φτάσει σε φάση ολοκλήρωσης παραγωγής, όταν θα είναι διαθέσιμο συνολικά το ποσό των 21.000.000 bitcoins, πράγμα που εκτιμάται ότι θα συμβεί με το σημερινό ρυθμό εξορύξεων, μετά από περίπου 100 χρόνια… Ακόμη κι αν συμβεί αυτό, σίγουρα η λειτουργία του ψηφιακού νομίσματος για συναλλαγές δεν θα ακυρωθεί, απλά, δεν θα είναι εφικτό να εξορυχθούν νέα…

Είναι μια φούσκα; Ποιο το μέλλον;

Το μέλλον δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, διότι αν μπορούσαμε, θα είμαστε …προφήτες και όχι συντάκτες, και θα περιμέναμε την επόμενη μεγάλη αύξηση για να πάρουμε μερίδιο από τα κέρδη. Το σίγουρο είναι ότι το bitcoin και γενικότερα η τεχνολογία blockchain των κρυπτονομισμάτων, καθώς επίσης και οι συναλλαγές μέσω δικτύου peer-to-peer ήρθαν για να μείνουν, παρά τις λυσσαλέες προσπάθειες τραπεζιτών και άλλων παραγόντων να το ελέγξουν ή να το καταργήσουν.

Σίγουρα θα έχει μεγάλες διακυμάνσεις η αξία του, σε σχέση με τα άλλα νομίσματα αλλά ακόμα πιο σίγουρα, ήρθε για να μείνει.

Epirus News

 

Tags:

, , , , , , ,