Ανακοίνωση της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η Κοσμητεία της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σας ενημερώνει ότι στον νόμο “Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις” που ψηφίστηκε την Παρασκευή 06-05-2016 από την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, συμπεριλαμβάνεται το άρθρο 63 :

Τροποποίηση του π.δ. 85/2000 (Α΄72) «Ίδρυση Τμήματος Επιστημών της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» και του Π.Δ. 96/2003 (Α΄86) «Μετονομασία του Τμήματος Επιστημών της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων», που αφορά στην μετονομασία του Τμήματος σε Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, την αύξηση των ετών φοίτησης από 4 σε 5 και την αλλαγή στο σύστημα εισαγωγικών εξετάσεων σε αυτό, σε πλήρη αντιστοιχία με τα ισχύοντα στις άλλες Σχολές Καλών Τεχνών της Ελλάδος.

Αμέσως μετά την έκδοση του ΦΕΚ θα δοθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου και την Κοσμητεία της Σχολής Καλών Τεχνών συνέντευξη τύπου για την αναλυτική παρουσίαση του θέματος.

Ο Κοσμήτωρ της Σχολής,
Ξενοφών Μπήτσικας, Καθηγητής

 

Tags:

, , , ,