Ανακοίνωση της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η Κοσμητεία της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σας ενημερώνει ότι στον νόμο “Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις” που ψηφίστηκε την Παρασκευή 06-05-2016 από την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, συμπεριλαμβάνεται το άρθρο 63 :

Περισσότερα