Η “ΧΟΙΡΙΝΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΒΕΡΓΟΣ” ζητά 4 άτομα για άμεση πρόσληψη

Από εταιρεία παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας κρεάτων (χονδρική-λιανική) ζητούνται 4 άτομα για τη στελέχωση τμημάτων της. Πληροφορίες για την επιχείρηση μπορείτε να αντλήσετε από τις ιστοσελίδες της επιχείρησης www.vezzo.gr και www.epiruspork.gr. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αποστείλει σύντομο βιογραφικό σημείωμα (1 σελίδας) στο email [email protected]

Οι θέσεις

  • 2 Θέσεις εργασίας στην κατηγορία “Λογιστικά – Οικονομικά”.
    Απαραίτητο Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ).
  • 2 Θέσεις εργασίας στην κατηγορία “Χημικός – Τεχνολόγος Τροφίμων – Επιστήμη Τροφίμων”.
    Απαραίτητο Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή συναφές από ΙΕΚ.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αποστείλει σύντομο βιογραφικό σημείωμα (1 σελίδας) στο email [email protected]

 

Tags:

, , ,