Β. Τσίρκας: Ερώτηση σχετικά με την αναγκαιότητα θέσπισης ακατάσχετου της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα

Ο Βασίλης Τσίρκας, βουλευτής Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ, συνυπέγραψε ερώτηση με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, σχετικά με την αναγκαιότητα θέσπισης ακατάσχετου της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα.

Οι δικαιούχοι της ετήσιας εισοδηματική ενίσχυσης ύψους τριακοσίων (300) ευρώ είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, που έχουν τέκνα που φοιτούν σε δημόσια σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

Ωστόσο, η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση δεν θεσπίστηκε ως ακατάσχετη με αποτέλεσμα το ποσό της ενίσχυσης να είναι κατασχετό και να συμψηφίζεται με οφειλές των δικαιούχων προς το Δημόσιο.

Για τη χορήγηση του επιδόματος, ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή, το οποίο δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που το ένα από τα δύο εισοδήματα (συνολικό ή τεκμαρτό) είναι άνω των 3.000 ευρώ, τότε ο φορολογούμενος δεν είναι δικαιούχος του επιδόματος, με αποτέλεσμα οι έγγαμοι φορολογούμενοι να μην δικαιούνται την εισοδηματική ενίσχυση.

Στο πλαίσιο αυτό οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητάνε να θεσπιστεί το ακατάσχετο της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα, καθώς και να αυξηθεί το εισοδηματικό όριο χορήγησης του επιδόματος, προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι του επιδόματος και οι έγγαμοι φορολογούμενοι.

 

Tags:

, , , ,