Για την ενίσχυση 3000 – 15000 € των επιχειρήσεων Περ. Ηπείρου – Ενημέρωση από Impel

Η Impel [impel.gr] με 15 έτη εμπειρία σε αναπτυξιακά & επιδοτούμενα προγράμματα, ενημερώνει τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Περιφέρεια Ηπείρου σχετικά με τις διαδικασίες που απαιτούνται για να ενταχθούν στο καθεστώς της επιδότησης (μη επιστρεπτέα χορήγηση). Απευθυνθείτε στο τηλ. 26510.22112 και στο impel.gr

 

Tags: