Ιωάννινα: Ημερίδα με θέμα “Παρουσίαση Τεχνικών Εγχειριδίων & Αποτελέσματα Εργαστηρίου Πρακτικών Ενδιαφέροντος” από την ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.

Ιωάννινα, λίμνη & νησίΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ, σε συνεργασία με το ΤΕΕ – Τμήμα Ηπείρου, εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Νέοι Επιστήμονες Ηπείρου», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Νέων Επιστημόνων στην Ήπειρο», διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ – Τμήμα Ηπείρου (Αραβαντινού 6-8) στα Ιωάννινα τη Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 18:00.

Στην ημερίδα θα παρουσιασθούν ενδιαφέρουσες πρακτικές που έχουν αναδειχθεί για την υποστήριξη νέων επιστημόνων καθώς και οι μελέτες – εγχειρίδια που εκπονήθηκαν από το ΤΕΕ-Τμήμα Ηπείρου στο πλαίσιο της Πράξης για τεχνικά έργα στον πρωτογενή τομέα, έργα οικολογικής και ενεργειακής δόμησης και ενεργειακά έργα ΑΠΕ.

Περισσότερα

Ιωάννινα: Θεματικό εργαστήρι “Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Νέων Επιστημόνων στην Ήπειρο”

Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΙωάννινα, λίμνη & νησί.Ε., εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Νέοι Επιστήμονες Ηπείρου» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Νέων Επιστημόνων στην Ήπειρο», σας προσκαλεί στο θεματικό εργαστήριο που διοργανώνει στο Ξενοδοχείο GRAND SERAI στα Ιωάννινα τη Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015 και ώρα 11:00 π.μ.

Στο θεματικό εργαστήριο θα συζητηθούν οι προσεγγίσεις και οι πρακτικές που εφαρμόστηκαν σε σχέση με την στήριξη της απασχόλησης νέων επιστημόνων μέσα από έργα ΤΟΠΣΑ και την εξαγωγή καλών πρακτικών.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 26510 3583

Περισσότερα

Αναπτυξιακή σύμπραξη “Νέοι Επιστήμονες Ηπείρου”

Περιφέρεια ΗπείρουΗ Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Νέοι Επιστήμονες Ηπείρου» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης νέων Επιστημόνων στην Ήπειρο» πραγματοποίησε και ολοκλήρωσε προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης Νέων Επιστημόνων.

Συγκεκριμένα το ΚΕΚ PRACTICA Δυτικής Ελλάδος, εταίρος της πράξης, την περίοδο του Δεκεμβρίου 2013 πραγματοποίησε 3 προγράμματα επιμόρφωσης Οδοντιάτρων που αφορούσαν τα εξής πεδία: Επανορθωτική Οδοντιατρική, Οδοντιατρική Φωτογραφία, Εμφυτευματολογία του στόματος.

Επιπλέον, την περίοδο Ιουνίου – Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκαν 2 προγράμματα κατάρτισης Δικηγόρων, συνολικής διάρκειας 105 ωρών έκαστο, στα εξής πεδία: η Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, το Εργατικό Δίκαιο υπο τις νέες μεταρρυθμίσεις, θέματα Ασφαλιστικού Δικαίου, θέματα Φορολογικού Δικαίου & Δικονομίας Φορολογικών Διαφορών.

Περισσότερα