Τι ισχύει για την προβολή των υποψηφίων δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων

Επιτρέπεται χωρίς κανένα περιορισμό (εκτός από τα όρια δαπανών των συνδυασμών) η διαφήμιση στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με το Ν. 3870/2010 & την εγκύκλιο 9/10812 του 2014 περί εκλογικών δαπανών ο τρόπος προβολής μέσω διαδικτύου ρυθμίζεται ως εξής:

Περισσότερα