“Ήπειρος Ανατροπής”: Παρέμβαση για την τροποποίηση του Προγράμματος των Περιφερειακών Έργων

Ήπειρος ΑνατροπήςΓια την προτεινόμενη αναθεώρηση-έγκριση τροποποίησης  περιφερειακών προγραμμάτων γενικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν μπορεί να διαφωνήσει με την προσπάθεια μιας Περιφερειακής αρχής να μεγιστοποιήσει την απορρόφηση των κονδυλίων για τα προβλεπόμενα έργα. Εν τούτοις, ως παράταξη που δεν συμμετείχε στην κατάρτιση και την απόφαση ένταξης των έργων αυτών, μας δίνεται η ευκαιρία να τοποθετηθούμε σε ορισμένα ουσιαστικά ζητήματα που προκύπτουν από την μελέτη του καταλόγου των έργων. Έτσι έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

– Ο σχεδιασμός και η ένταξη των έργων δεν διέπεται από στοιχειώδη αναπτυξιακή λογική και αυτό γιατί γίνεται μια τεράστια κατάτμηση των πόρων σε έργα που δεν υπακούουν σε κριτήρια όπως:
– Ιεράρχηση της αναγκαιότητας και της σημασίας του έργου
– αριθμός ωφελούμενων,
– συμβολή σε μια αναπτυξιακή προοπτική,
– επικέντρωση της χρηματοδότησης προκειμένου να ολοκληρώνονται τα έργα σε ανεκτό χρονικό διάστημα κλπ.

Περισσότερα