Πόσες είναι οι συντάξεις & οι συνταξιούχοι στη χώρα και ποιο ποσό καταβάλλεται

2.569.287 άτομα οι συνταξιούχοι στη χώρα

Τον Ιούλιο του 2018 πληρώθηκαν συνολικά 4.472.993 συνταξιοδοτικές παροχές, από τις οποίες οι 2.838.070 ήταν κύριες, οι 1.229.002 επικουρικές και 405.921 μερίσματα.

Περισσότερα