Γιάννης Καραγιάννης: Παράταση των αναπτυξιακών νόμων 3299/2004 και 3908/2011

18μηνη παράταση θα δοθεί από 01-01-2016 στις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους του 2004 και του 2011, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις επενδύσεις τους.

Περισσότερα