15 επιστημονικά συμπεράσματα του πανεπιστημίου Αθηνών για τη φονική πυρκαγιά

Δεκαπέντε συμπεράσματα καταγράφει για την ενημέρωση της Διεθνούς επιστημονικής κοινότητας αλλά και του κοινού το Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, σχετικά με την πρόσφατη φονική πυρκαγιά στην ανατολική Αττική.

Τα συμπεράσματα έχουν αναλυτικά ως εξής (επισημαίνεται ότι καθώς η έρευνα και συλλογή δεδομένων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, υπάρχει πιθανότητα να μεταβληθούν κάποια συμπεράσματα):

Περισσότερα