Επίδομα μητρότητας σε ασφαλισμένες του ΟΑΕΕ

Α. ΜπέζαςΜε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονομικών καθορίζονται το ύψος, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας στις άμεσα ασφαλισμένες του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), σε εφαρμογή του ν.4097/2012.

Το ύψος του θα ανέρχεται σε 150 ευρώ μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, θα καταβάλλεται εφάπαξ και θα χορηγείται για τοκετούς που θα λαμβάνουν χώρα από 1.1.2015. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι να μη δικαιούται η ωφελούμενη επίδομα μητρότητας από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό.

Με την απόφαση θεσπίζεται για πρώτη φορά για τις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες – άμεσα ασφαλισμένες του Ο.Α.Ε.Ε. (βιοτέχνες, έμποροι, αυτοκινητιστές κ.α.) το επίδομα μητρότητας, όπως προβλέπεται για τις γυναίκες με μισθωτή απασχόληση. Το επίδομα χορηγείται για την ενίσχυση της μητρότητας και του εισοδήματός τους, με στόχο την προώθηση της ίσης μεταχείρισης των ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε. με τους ασφαλισμένους άλλων ταμείων.

Περισσότερα