Προκήρυξη θέσεων ειδικευομένων ιατρών στα Νοσοκομεία “Γ. Χατζηκώστα” Ιωαννίνων και Άρτας

Ε.Σ.Υ. - ΥγείαΑπό τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την αριθ. Α3β/οικ.1199 (ΦΕΚ 47/Β/29-01-1990) κοινή Υπουργική Απόφαση συστάθηκαν οι παρακάτω θέσεις ειδικευομένων στη Γενική Χειρουργική για ιατρούς-οδοντιάτρους προκειμένου να λάβουν την ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής:

Α) Μία (1) θέση στο Γ.Ν.Άρτας για Γενική Χειρουργική προκειμένου να λάβουν την ειδικότητα της Γναθοχειρουγικής για έξι (6) μήνες.

Β) Επίσης με τις αριθμ. Υ4α/136438 και Υ4α/89909/05 κοινές Υπουργικές αποφάσεις έχουν συσταθεί δύο (2) θέσεις ειδικευομένων για την ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής στο Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» το οποίο σύμφωνα με την  αριθμ. Υ7α/Γ.Π./οικ.66325 (ΦΕΚ 884/Β/15-07-2002)Υπουργική Απόφαση χορηγεί πλήρη άσκηση στην ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.

Περισσότερα