Προγράμματα Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ηγουμενίτσας 2015-2016

ΗγουμενίτσαΕνημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Ηγουμενίτσας και το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ηγουμενίτσας στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ για την εκπαιδευτική περίοδο 2015-2016.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο γραφείο του ΚΔΒΜ στο παλιό Δημαρχείο Ηγουμενίτσας (Ελευθερίας 7, Ηγουμενίτσα) στον κ. Γιαννακό Αλέκο, τηλ 2665360019 καθημερινά από 9.00-14.00

Για περισσότερες πληροφορίες στο ΚΔΒΜ Ηγουμενίτσας στο τηλέφωνο 2665029024 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) [email protected]
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Περισσότερα

Νέα προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ηγουμενίτσας

ΗγουμενίτσαΕνημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Ηγουμενίτσας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ηγουμενίτσας στο οποίο υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ και ξεκινούν νέα προγράμματα ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:

– Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Γενικό πλαίσιο: 10 ώρες

Περισσότερα