Πρόταση της Περιφέρειας για την πλατφόρμα παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών και διάθεσης δεδομένων

Περιφέρεια ΗπείρουTo έργο με τίτλο: «Πλατφόρμα παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών και διάθεσης δεδομένων της Περιφέρειας Ηπείρου», εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας “02 – ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής” του Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση” με προϋπολογισμό 541.249,64 Ευρώ.

Με την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου οι πολίτες της Ηπείρου θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για ζητήματα των υπηρεσιών της Περιφέρειας και στη συνέχεια θα λαμβάνουν ηλεκτρονικά απάντηση. Ακόμη, θα δημιουργηθεί «ηλεκτρονική θυρίδα», όπου θα υπάρχουν ταξινομημένα, σε ηλεκτρονική μορφή και με ψηφιακή υπογραφή, όλα τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου. Με τον τρόπο αυτό, και κάνοντας χρήση προσωπικού κωδικού, ο κάθε πολίτης θα έχει τη δυνατότητα αναζήτησης των εγγράφων από την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Επιπροσθέτως, θα ψηφιοποιηθεί και θα διατίθεται ελεύθερα ένα μεγάλο τμήμα του αρχείου της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως μελέτες, γεωχωρικά δεδομένα, κλπ.

Περισσότερα