Δημόσια Διαβούλευση του νέου Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Ηγουμενίτσας

ΗγουμενίτσαΗ Δημοτική Αρχή υλοποιώντας τη δέσμευση της να τεθούν όρια και σωστοί κανόνες στην χρήση των κοινόχρηστων χώρων, προχωράει στην σύνταξη ενός σύγχρονού Κανονισμού με γνώμονα την ποιοτική αναβάθμιση της ζωής των δημοτών και των επισκεπτών του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Το σχέδιο του Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων, όπως αυτό εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (Απόφαση 27/2015), έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας (www.igoumenitsa.gr στο μενού Για τον Δημότη -> Κανονισμοί).

Περισσότερα

Δήμος Ηγουμενίτσας: Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων

ΗγουμενίτσαΣτα πλαίσια της εφαρμογής του κανονισμού καθαριότητας αλλά και της προάσπισης της δημόσιας υγείας σας ενημερώνουμε ότι ο μόνος χώρος εναπόθεσης σκουπιδιών είναι μέσα στους κάδους. Οποιαδήποτε απόρριψη σκουπιδιών εκτός των κάδων, τιμωρείται με το αντίστοιχο πρόστιμο όπως προβλέπει ο κανονισμός.

Επίσης κλαριά, φύλλα ή χόρτα δεν επιτρέπονται στους κάδους ούτε πέριξ αυτών.

Σχετικά με τα ογκώδη αντικείμενα (όπως έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές κ.α.) θα πρέπει να ενημερώνετε πρώτα στα τηλέφωνα 2665021150 και 2665022626 όπου θα σας δίνουν οδηγίες για το πότε θα περάσει το όχημα περισυλλογής.

Περισσότερα

Ηγουμενίτσα: Απαγόρευση υπαίθριας διαφήμισης

ΗγουμενίτσαΣύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 20/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας (Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας) και συγκεκριμένα στο άρθρο 16 (Υπαίθρια Διαφήμιση) :

16.1: Απαγορεύεται και σύμφωνα με το Ν. 2946/2001 η υπαίθρια διαφήμιση δηλαδή η υπαίθρια και δημόσια προβολή (π.χ. αφισοκόλληση) με κάθε τρόπο για την προώθηση εμπορικών και επαγγελματικών σκοπών στους εξής χώρους:

Α)Σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στις ζώνες προστασίας γύρω από αυτούς, σε παραδοσιακούς οικισμούς, στο περιβάλλοντα χώρο τους καθώς και σε τόπους που χαρακτηρίζονται ως ιδιαιτέρους φυσικού κάλλους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

Περισσότερα

Ηγουμενίτσα: Ενημέρωση προς τα Super Markets για την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας

ΗγουμενίτσαΕνημέρωση προς τα Super Markets που λειτουργούν εντός των ορίων του Δήμου για την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας

Σας ενημερώνουμε, ότι τα χαρτοκιβώτια και τα παρεμφερή υλικά συσκευασίας εμπορευμάτων, θα πρέπει να σπάζονται και να συσκευάζονται σε στερεά δεμένα πακέτα έτσι ώστε να καταλαμβάνουν το μικρότερο δυνατό όγκο και να προκαλούν την μικρότερη δυνατή αισθητική όχληση όταν τοποθετούνται προς αποκομιδή.

Επίσης να είναι απαλλαγμένα από μη ανακυκλώσιμα υλικά (σκουπίδια, υγρά στους τενεκέδες κ.λ.π.).

Ο κανονισμός καθαριότητας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Πληροφορίες: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, Ελευθερίας 7 Ηγουμενίτσας 46100, τηλ. 2665021150.

Περισσότερα

Δήμος Ηγουμενίτσας: Εφαρμογή του κανονισμού καθαριότητας

ΗγουμενίτσαΟ καθαρός Δήμος, είναι υπόθεση όλων μας.

Το 2012, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηγουμενίτσας, αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας (Αρ. Απόφασης 20/2012, ΑΔΑ: Β44ΥΩΡΙ-ΕΧΒ). Ένας πολύ σημαντικός κανονισμός που όμως δυστυχώς, δεν εφαρμόστηκε. Σήμερα επαναφέρουμε το θέμα και προωθούμε την άμεση εφαρμογή του, ενημερώνοντας όλους όσους διαμένουν, εργάζονται και κινούνται εντός των ορίων του Δήμου Ηγουμενίτσας, τόσο για την ύπαρξή του όσο και για την απόφαση του ελέγχου της τήρησής του.

Ο Κανονισμός είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας (www.igoumenitsa.gr) και τις επόμενες ημέρες πρόκειται να αναρτηθεί στα κεντρικά σημεία των Δημοτικών και Τοπικών κοινοτήτων. Επιπλέον, αυτός πρόκειται να διανεμηθεί κυρίως στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της πόλης αλλά και των λοιπών δημοτικών διαμερισμάτων.

Για οποιεσδήποτε απορίες, υποδείξεις, επισημάνσεις και παράπονα, σχετικά με την καθαριότητα του Δήμου, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με τις Υπηρεσίες Καθαριότητας του Δήμου μέσω των τηλεφώνων, 21150 – 21159.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:

Περισσότερα