Το Δ.Σ. Αρταίων ομόφωνα αποφάσισε την «Ανακατάταξη του Τμήματος της Εθνικής οδού από «τη Γέφυρα Ζούτου έως τη Γέφυρα Καλογήρου» και ένταξη αυτού από πρωτεύον σε τριτεύον Εθνικό δίκτυο και την μη τοποθέτηση μπαρών στην περιοχή Σκοπευτηρίου – ΚΤΕΛ

Ομόφωνα ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων, κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης, το θέμα «Ανακατάταξη Τμήματος Εθνικής οδού από «Γέφυρα Ζούτου έως Γέφυρα Καλογήρου» και ένταξη αυτού από πρωτεύον σε τριτεύον Εθνικό δίκτυο». Αναγκαία κρινόταν η ανακατάταξη του συγκεκριμένου τμήματος της Εθνικής Οδού, αφού  σύμφωνα και με την ενημερωτική εισήγηση του θέματος «Σήμερα, με τη νέα χάραξη της Εθνικής οδού- (ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ) «Αντίρριο— Μεσολόγγι—Αγρίνιο—Άρτα—Ιωάννινα» και την ολοκλήρωση Τμήματος αυτής που αποτελεί την παράκαμψη της Άρτας, ουσιαστικά υφίστανται δύο οδικοί άξονες του πρωτεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου που διέρχονται από το Δήμο Αρταίων και εξυπηρετούν τις ίδιες περιοχές.

Η υφισταμένη Εθνική Οδός — αρχική χάραξη – που διατρέχει τον αστικό ιστό της πόλης Άρτας, έχει πλέον χάσει τη λειτουργική της σημασία ως υπεραστικός οδικός άξονας μετά την ολοκλήρωση κατασκευής και απόδοση στην κυκλοφορία τμήματος της νέας οδικής αρτηρίας (ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ), από τη γέφυρα «Ζούτου» έως τη συμβολή της με την υφιστάμενη οδό μετά την πόλη της Φιλιππιάδας (στρατόπεδο Πετροπουλάκη), που ουσιαστικά αποτελεί την παράκαμψη της Άρτας. Ο εν λόγω δρόμος έχει αναλάβει το βάρος της υπεραστικής κυκλοφορίας και διευκολύνει τις μετακινήσεις των οχημάτων που κατευθύνονται σε άλλα αστικά κέντρα (Ιωάννινα, Φιλιππιάδα, Πρέβεζα κλπ). Έτσι η παλαιά Εθνική Οδός έχει αισθητά μειωμένο κυκλοφοριακό φορτίο στη μελετούμενη έκταση και εξυπηρετεί κυρίως τις τοπικές ανάγκες κυκλοφορίας και τις παρόδιες εγκαταστάσεις.

Περισσότερα