Παρατείνονται οι ημερομηνίες αντιστοίχισης επαγγελματικών αδειών

Περιφέρεια ΗπείρουΤο τμήμα Επαγγέλματος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112, του Ν.4314/Α/265/23-12-2014, οι προθεσμίες αντιστοίχισης των παλαιών επαγγελματικών αδειών των υδραυλικών, των πρακτικών μηχανικών, των ηλεκτροσυγκολλητών, των οξυγονοκολλητών και των καυστηρατζήδων, με τις νέες επαγγελματικές άδειες, παρατείνονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 11/7/2015.

Αντίστοιχα, η προθεσμία αντιστοίχισης των παλαιών επαγγελματικών αδειών των ψυκτικών με τις νέες επαγγελματικές άδειες, παρατείνεται μέχρι την 17/01/2016.

Τέλος, η προθεσμία αντιστοίχισης των παλαιών επαγγελματικών αδειών των χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με τις νέες επαγγελματικές άδειες, παρατείνεται μέχρι την 17/03/2016.

Περισσότερα