Ημερομηνίες εξετάσεων βοηθών οδοντιατρείων Φεβρουαρίου 2015

Περιφέρεια ΗπείρουΗ προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τις εξετάσεις Βοηθών Οδοντιατρείων περιόδου Φεβρουαρίου 2015 είναι από 20/01/2015 έως και 05/02/2014.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις κατά τόπους Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στα παρακάτω εξεταστικά κέντρα και στις εξής ημερομηνίες:

Περισσότερα