Δάνεια έως 50.000 με εγγύηση 90% από το Δημόσιο

Περισσότερες από 9.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την κρίση της πανδημίας αναμένεται να λάβουν δάνειο με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε ποσοστό 90%.

Περισσότερα