Άρτα: Καταστάσεις δικαιούχων και απορριπτόμενων βιολογικής γεωργίας έτους εφαρμογής 2012

Αναρτήθηκαν από την Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αρταίων (Γραφείο Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης – Γεωργίας – Κτηνοτροφίας & Αλιείας, 1ος όροφος), οι καταστάσεις Δικαιούχων και Απορριπτόμενων της Βιολογικής Γεωργίας, έτους εφαρμογής 2012.

Οι ενδιαφερόμενοι, θα μπορούν να υποβάλλουν τις ενστάσεις, εγγράφως, μέχρι την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015, στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (Ταχ. Δ/νση: Φλέμιγκ 6, ΑΡΤΑ).

Περισσότερα