Ανοίγουν οι τράπεζες την Δευτέρα – 420 Ευρώ σωρευτικό εβδομαδιαίο όριο

Ευρώ, νομίσματα, χρήμα, χρήματαΛήγει τυπικά τη Δευτέρα 20 Ιουλίου η τραπεζική αργία η οποία επεβλήθη με πράξη νομοθετικού περιεχομένου την 28η Ιουνίου. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ανοίγουν τα τραπεζικά καταστήματα, με τα όρια όμως να διατηρούνται αμετάβλητα στα 60 Ευρώ ανά ημέρα. Η βασική διαφορά της νέας ρύθμισης είναι ότι το ημερήσιο όριο δεν χάνεται αν δεν προβεί σε ανάληψη ο καταθέτης όπως μέχρι τώρα συνέβαινε, αλλά λογίζεται σωρευτικά σε εβδομαδιαία βάση, με τελικό όριο αναλήψεων ανά πελάτη τα 420 Ευρώ ανά εβδομάδα.

Αναλυτικά, η νέα πράξη νομοθετικού περιεχομένου προβλέπει τα εξής:

  1. Από την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015 λήγει η τραπεζική αργία, η οποία κηρύχθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.
  2. Επιβάλλεται περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα ΠΝΠ.
  3. Από την Δευτέρα δεν επιτρέπονται οι κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από κατάστημα ή από Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ) που υπερβαίνουν το ποσό των εξήντα (60) ευρώ ανά καταθέτη (CustomerID), ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανά ημέρα, από τα ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  4. Μετρητά που δεν αναλήφθηκαν κάποια ημέρα ή ημέρες μπορούν να αναληφθούν σωρευτικά έως του ποσού των τετρακοσίων είκοσι ευρώ (420) ανά εβδομάδα.
  5. Η απαγόρευση ανάληψης μετρητών εφαρμόζεται και σε κάθε άλλη πληρωμή μετρητών από τα ιδρύματα, ανεξαρτήτως νομίσματος, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εισπράξεων επιταγών και των πληρωμών βάσει εγγυητικών επιστολών, οι οποίες κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό, για τις αναλήψεις από τον οποίο ισχύουν οι περιορισμοί της προηγούμενης παραγράφου.
  6. Επίσης, απαγορεύονται οι αναλήψεις μετρητών με χρήση πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

Περισσότερα