Ιωάννινα: Διοργάνωση workshop για τους Χρηματοδοτικούς μηχανισμούς για την Αειφόρο Ενεργειακή Ανάπτυξη και τον Δημόσιο φωτισμό στην Ελλάδα

Περιφέρεια ΗπείρουWorkshop με θέμα τους «Χρηματοδοτικούς μηχανισμούς για την Αειφόρο Ενεργειακή Ανάπτυξη και τον Δημόσιο φωτισμό στην Ελλάδα» διοργανώνεται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στο πλαίσιο του έργου Alterenergy το οποίο αποτελεί Δράση του Ευρωπαϊκού Έργου “Alterenergy Startegic Project: Energy Sustainability for Adriatic Small Communities” του Προγράμματος Adriatic IPA 2007 – 2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.

Τo Workshop θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαίου 2015 και ώρα 17:00 στο Ξενοδοχείο Grand Serai, Δωδώνης 33, Ιωάννινα.

Περισσότερα

Ιωάννινα: 8η Διακρατική συνάντηση του στρατηγικού έργου Alterenergy – Energy Sustainability for Adriatic Small Communities

Ιωάννινα, λίμνη & νησίΔιοργάνωση της 8ης διακρατικής συνάντησης του έργου Alterenergy – Energy Sustainability for Adriatic Small Communities το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα IPA Adriatc 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους και υλοποιεί το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου.

Το έργο «Alterenergy» στοχεύει στην προαγωγή της ενεργειακής βιωσιμότητας σε μικρές κοινότητες της περιοχής της Αδριατικής, μέσω της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Η Περιφέρεια Ηπείρου, υλοποίησε το έργο στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, επιλέξιμη περιοχή του έργου, και βρίσκεται στο τελικό στάδιο που περιλαμβάνει το πιλοτικό έργο, εγκατάσταση γεωθερμικής αντλίας θερμότητας για την μερική κάλυψη των αναγκών ψύξης θέρμανσης του κτιρίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, έπειτα από μελέτες που εκπονήθηκαν για την περιοχή.

Περισσότερα

Περιφέρεια Ηπείρου: Πρόγραμμα “Alterenergy”

Τις 12 και 13 Ιουλίου 2012 πραγματοποιήθηκε στο Μπάρι της Ιταλίας συνάντηση εργασίας των εταίρων του έργου «Alterenergy Strategic Project: Energy Sustainability for Adriatic Small Communities» στο πλαίσιο του Προγράμματος Adriatic IPA 2007-2013, στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια της Ηπείρου.H κλιματική αλλαγή και η ενεργειακή αυτονομία αποτελούν σημεία αιχμής για τις Περιφέρειες της Ευρώπης.

Οι Περιφερειακές αρχές, με την ευθύνη για την οικονομική ανάπτυξη και τη στήριξη νέων ενεργειακών υποδομών, μπορούν να διευκολύνουν τη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και την ενσωμάτωση τεχνολογιών Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ), ως μέρος της λύσης στις προκλήσεις αυτές, προσδιορίζοντας το πλαίσιο πολιτικής για την αντιμετώπιση των οικονομικών, νομικών και κοινωνικών εμποδίων.

Περισσότερα