Τα SEP Markets Παπαδόπουλος ζητούν να προσλάβουν Οικονομολόγο

Τα SEP Markets Παπαδόπουλος ζητούν να προσλάβουν Οικονομολόγο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο & μεταπτυχιακές σπουδές Οικονομικής Κατεύθυνσης
  • Εξειδίκευση στη Λογιστική και στα Χρηματοοικονομικά θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν
  • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS Office
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψηφίους

Επιθυμητά προσόντα:

  • Εξοικείωση με SEN (Singular ENterprise)
  • Γνώση ξένων γλωσσών

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

  • Αποτελεσματικότητα
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Ομαδικό πνεύμα

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο email epapadaki@sepmarket.gr

 

Tags: