ΣτΕ: Επικύρωσε το σύμφωνο συμβίωσης ομοφύλων ζευγαριών

Πέρασε τις… εξετάσεις συνταγματικότητας του Συμβουλίου της Επικρατείας η επέκταση του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης και στα ομόφυλα ζευγάρια.

Σύμφωνα με την με την αυξημένη, 7μελή σύνθεση του Γ΄ Τμήματος του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου «το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης μεταξύ των ομόφυλων ζευγαριών δεν ανταγωνίζεται το θεσμό του γάμου και δεν θίγει με οποιονδήποτε τρόπο την δια του γάμου ιδρυόμενη και συνταγματικώς προστατευόμενη οικογένεια».

Με πυρήνα του σκεπτικού τους οι σύμβουλοι Επικρατείας ότι η επέκταση του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης και στα ομόφυλα ζευγάρια είναι συνταγματική, σύμφωνη με την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέρριψε τις προσφυγές που είχαν κατατεθεί ζητώντας την ακύρωσή της από Μητροπόλεις, πολίτες, μοναχούς και δικηγόρους.

 

Tags: