Πρόσθετα voucher για Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Ανακοινώθηκε η δεύτερη κατανομή για όσους δικαιούχους δεν έλαβαν voucher, λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού.

Οι γονείς που θέλουν να εγγράψουν τα παιδιά τους σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιωαννιτών θα πρέπει να απευθυνθούν στον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (οδός Αβέρωφ 6, 3ος όροφος, γρ. 5 Αθ. Γκουγιάννος, τηλ. 2651054405) προκειμένου να καταθέσουν την αίτησή τους μέχρι τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου.

Τα πρόσθετα vouchers θα έχουν ισχύ και θα ενεργοποιούνται από την 1η Οκτωβρίου 2018 με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ ωφελούμενου και φορέα/δομής. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι γονείς των παιδιών που αλλάζουν εντός της χρονιάς κατηγορία, δηλαδή από Α.1. (Βρέφος) σε Α.2. (Νήπιο), μπορούν να αιτηθούν για βεβαίωση θέσης στη μεγαλύτερη ηλικιακή κατηγορία, δηλαδή Α.2. Εφόσον βρουν θέση σε φορέα/δομή τα vouchers θα ενεργοποιηθούν με την συμπλήρωση της αντίστοιχης ηλικίας.

 

Tags: