Πρόγραμμα κατάρτισης για αρωματικά φυτά στο Δήμο Κόνιτσας

Ο Δήμος Κόνιτσας ανακοινώνει ότι σε συνεργασία με το ΚΕΚ του Ο.Α.Ε.Δ. Ιωαννίνων θα υλοποιήσει άμεσα ένα Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Κατάρτισης Αρωματικών / Φαρμακευτικών φυτών για 25 Δημότες του Δήμου Κόνιτσας.

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 295 ωρών και αποτελείται από πέντε υποπρογράμματα, τα οποία θα πραγματοποιούνται σταδιακά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο Κέντρο Πληροφόρησης του Δήμου,  έως 27/03/2019

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλ. 26550.23000 (Κέντρο Πληροφόρησης) & 2655360309 (Δήμος Κόνιτσας)

 

Tags: