Πάνω από 1 εκ. οι διανυκτερεύσεις στην Ήπειρο – Περισσότεροι και οι τουρίστες

Διακόσιες χιλιάδες περισσότερες διανυκτερεύσεις και ογδόντα χιλιάδες περισσότεροι τουρίστες στην Ήπειρο κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος στη σχετική αναφορά της.

Την Ήπειρο επισκέφθηκαν 319 χιλιάδες τουρίστες το πρώτο εξάμηνο του 2018 . Οι αντίστοιχες εισπράξεις ανήλθαν στα 74,1 εκατομμύρια Ευρώ και οι διανυκτερεύσεις που έκαναν οι τουρίστες στην περιοχή ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο (1.101.400).

Την αντίστοιχη περίοδο του 2017 στην Ήπειρο είχαν καταγραφεί 241 χιλ. τουρίστες, ενώ οι σχετικές εισπράξεις ήταν 54,2 εκ. Ευρώ. Οι διανυκτερεύσεις έφταναν τις 905 χιλιάδες.

 

Tags: