Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων: Ιδρύεται Αγγειοχειρουργική Κλινική

Σύμφωνα με ενημέρωση της Διοίκησης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ) δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο ΦΕΚ η ίδρυση της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του νοσοκομειόυ. Η εξέλιξη αυτή ικανοποιεί ένα χρόνιο αίτημα των φορέων της Περιοχής και μια αδιαμφισβήτητη αναγκαιότητα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «Παρά τα εμπόδια που χρειάστηκε να αντιμετωπιστούν στη διαδρομή μέχρι την ίδρυση της Κλινικής κρατάμε μόνο το τελικό αποτέλεσμα. Ήδη σήμερα ακόμα και με του θεσμικό πλαίσιο της Μονάδας ενταγμένης στη Χειρουργική Κλινική, το Ιατρικό προσωπικό των τεσσάρων Αγγειοχειρουργών μαζί με το Νοσηλευτικό έχει προσφέρει τεράστιες υπηρεσίες και έχει αντιμετωπίσει κρίσιμα περιστατικά.»

 

Tags: