Οι επιχειρήσεις Βέργου ζητούν για άμεση πρόσληψη Λογιστή

Ο όμιλος επιχειρήσεων Βέργου [www.vezzo.gr] αποτελείται από μια καθετοποιημένη αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας χοιρινού κρέατος στην περιοχή της Ηπείρου. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν φάρμες εκτροφής χοίρων, εργοστάσιο ζωοτροφών, σφαγείο, μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης κρέατος και αλλαντικών, και έξι καταστήματα λιανικής πώλησης των κρεάτων στην περιοχή της Ηπείρου και Δυτ. Μακεδονίας. 

Η θέση αφορά στο οργανωμένο λογιστήριο του ομίλου. Η εργασία θα περιλαμβάνει τις διαδικασίες διεκπεραίωσης όλων των λογιστικών εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής και διεθνούς νομοθεσίας και ειδικότερα θα αφορά στα εξής:

  • Τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας, (ισολογισμοί, αποτελέσματα χρήσης κτλ), Μισθοδοσία, ΕΛΠ, ΚΦΔ, ΦΠΑ, Φορολογικές υποχρεώσεις.
  • Εξοικίωση με χρήση εταιρικού Λογισμικού προγράμματος τύπου ERP.
  • Καθημερινή καταχώρηση και έλεγχος παραστατικών, Παρακολούθηση Τραπεζικών Κινήσεων,
  • Παρακολούθηση Λογιστικής Αποθήκης, Συμφωνία Πελατών – Προμηθευτών, Μηνιαία έκδοση αποτελεσμάτων προς ενημέρωση των Υπευθύνων κ.α.

Η επιχείρηση θα καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης.

Οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές για πλήρη απασχόληση μπορεί να κυμανθούν ανάλογα με τα προσόντα του υποψηφίου από 800 μέχρι 1200 Ευρώ μηνιαίως.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα (1 σελίδας) στο email: [email protected].

 

Tags: