Νέος τρόπος ενίσχυσης των πολιτιστικών φορέων

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.), στο πλαίσιο της τρέχουσας αναδιαμόρφωσης των διαδικασιών ενίσχυσης των πολιτιστικών φορέων και για τη δικαιότερη κατανομή των πόρων με έμφαση στην Περιφέρεια, υπενθυμίζει σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πολιτιστικές δράσεις κατά τη χειμερινή περίοδο 2017-2018, να καταθέσουν τα αιτήματά τους για παροχή αιγίδας και οικονομικής ενίσχυσης στις αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου μέχρι την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018, και για τις εκδηλώσεις της θερινής περιόδου έως την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη και έγκαιρη αξιολόγησή τους.

Τα αιτήματα των πολιτιστικών φορέων θα αξιολογούνται, συνεπώς, δύο φορές τον χρόνο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α και οι απαντήσεις σε αυτά θα ανακοινώνονται εντός 45 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα εξετάζονται, καθώς δεν θα εντάσσονται στον ετήσιο σχεδιασμό και προϋπολογισμό του ΥΠ.ΠΟ.Α.

 

Tags: