Νέα υπηρεσία συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης από το ΚΤΕΛ Ιωαννίνων

Ιωάννινα, λίμνη & νησίΗ Περιφέρεια Ηπείρου, που συμμετέχει ως εταίρος στο έργο MOVE ON GREEN, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των διακρατικών εργασιών του έργου και σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ Ν. Ιωαννίνων ανέπτυξε μία νέα υπηρεσία για την αναβάθμιση της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των αγροτικών απομακρυσμένων περιοχών του Νομού Ιωαννίνων, με τρόπο βιώσιμο και περιβαλλοντικά φιλικό.

Οι κάτοικοι των απομακρυσμένων περιοχών του Νομού Ιωαννίνων μπορούν να καλούν στον ειδικό πενταψήφιο αριθμό 11125, προκειμένου να ενημερώνουν το ΚΤΕΛ Ν. Ιωαννίνων για την επιθυμία τους να μετακινηθούν. Θα πρέπει απλά να δηλώσουν το μέρος διαμονής τους και την περιοχή στην οποία θέλουν να μεταβούν.

Το ΚΤΕΛ διαχειρίζεται και επεξεργάζεται τα αιτήματα μετακίνησης και προκειμένου να εξυπηρετήσει τους επιβάτες, τροποποιεί το δρομολόγιο κάποιας παραπλήσιας γραμμής, ώστε το λεωφορείο να προσεγγίσει το ορισμένο σημείο παραλαβής του επιβάτη.  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκαιρη υποβολή του αιτήματος, ώστε να είναι δυνατή η τροποποίηση του δρομολογίου.

Οι επιβάτες έχουν πλέον διαθέσιμες υπηρεσίες μετακίνησης κάθε φορά που αυτοί τις χρειάζονται.

Πρόκειται στην ουσία για μία νέα υπηρεσία μεταφοράς ανταποκρινόμενη στη ζήτηση, που επιτυγχάνει, αφενός, την καλύτερη εξυπηρέτηση περιοχών που οι συμβατικές υπηρεσίες δεν εξυπηρετούν επαρκώς και αφετέρου, εξοικονόμηση πόρων από την αποφυγή άσκοπων δρομολογίων.

Οι χρήστες της υπηρεσίας καλούνται μόνο να πληρώσουν το εισιτήριο της διαδρομής και δεν επιβαρύνονται με επιπρόσθετες χρεώσεις.

Ο ειδικός 5-ψήφιος αριθμός έχει αστική χρέωση. Μπορεί να τον χρησιμοποιήσει κάθε ενδιαφερόμενος που θέλει να επικοινωνήσει με το ΚΤΕΛ Ν. Ιωαννίνων. Ανάλογα με την περιοχή από όπου πραγματοποιείται η κλήση, γίνεται αυτόματη σύνδεση με το αντίστοιχο πρακτορείο ΚΤΕΛ του Ν. Ιωαννίνων (για παράδειγμα, κλήση που πραγματοποιείται από το λεκανοπέδιο της Αττικής συνδέεται με το πρακτορείο ΚΤΕΛ Ν. Ιωαννίνων της Αθήνας).

Το έργο MOVE ON GREEN (MOG) υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IVC και, στο πλαίσιο των εργασιών του, Περιφέρειες και οργανισμοί από την Ευρώπη συνεργάζονται από κοινού με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και επιτυχημένων πρακτικών στον τομέα της βιώσιμης μετακίνησης και της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης περιοχών με χαρακτηριστικά απομόνωσης (απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές με χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα).

Στόχος του έργου είναι η διαμόρφωση καινοτόμων πολιτικών που μπορούν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία το πρόβλημα της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης περιοχών που εξαιτίας της χαμηλής ζήτησης ή της απομακρυσμένης γεωγραφικής θέσης τους δεν μπορούν να συντηρήσουν τακτικές συγκοινωνιακές γραμμές.

Το έργο χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο Move On Green, μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του έργου www.moveongreen.eu.

 

Tags:

, , , , , ,

Leave a Reply