Μηνιαία αποζημίωση από τους εργοδότες στους τηλεργαζόμενους

Οι εργοδότες θα καταβάλλουν μηνιαίως αποζημίωση στους τηλεργαζόμενους για το κόστος που επωμίζονται εξ αιτίας της τηλεργασίας. Τα ποσά καθορίσθηκαν με υπουργική απόφαση.

Από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοινώθηκε ότι το ελάχιστο ποσό που θα καταβάλλουν μηνιαίως οι εργοδότες στους τηλεργαζόμενους είναι:

  • Χρήση οικιακού χώρου εργασίας: 13 ευρώ/μήνα
  • Κάλυψη του κόστους επικοινωνιών: 10 ευρώ /μήνα
  • Συντήρηση του εξοπλισμού: 5 ευρώ/μήνα

Αν η τηλεργασία παρασχεθεί γιαλιγότερες από 22 ημέρεςανά μήνα, τότε, θα καταβάλλεται στον εργαζόμενο το 1/22 των δαπανών ανά ημέρα τηλεργασίας.

Τα ποσά δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε φόρο ή τέλος, δεν αποτελούν αποδοχές αλλά εκπιπτέα δαπάνη για την εργοδοτική επιχείρηση.

πηγή: ertnews.gr

 

Tags: