Μέτρα στήριξης για τον Πρωτογενή Τομέα

Σύμφωνα με ανακοινώσεις των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών, λαμβάνονται μέτρα για τη στήριξη του πρωτογενή τομέα. Όπως αναφέρεται, «ο πρωτογενής τομέας παραγωγής συνιστά, για την Κυβέρνηση βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας.»

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, ως εξής:

  • Μείωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζομένους των αγροτικών επιχειρήσεων.
  • Νέα φορολογική κλίμακα για τα φυσικά πρόσωπα και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, με συντελεστές που ξεκινούν από το 9%, αντί για 22%.
  • Μείωση του φόρου των αγροτικών επιχειρήσεων, από το 28% στο 22%.
  • Μείωση της προκαταβολής φόρου στο 80% για τα νομικά πρόσωπα και στο 55% για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική δραστηριότητα.
  • Αναστολή πληρωμής της εισφοράς αλληλεγγύης.
  • Μείωση της φορολογίας στο 10% των κερδών των συλλογικών αγροτικών σχημάτων.

Επιπλέον, ειδικά για τον αγροτικό τομέα, ελήφθησαν τα ακόλουθα μέτρα:

  • Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος.
  • Μόνιμη υπαγωγή στον υπερ-μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% των ζωοτροφών που προορίζονται για ζωική παραγωγή.
  • Μη επιβολή συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ στην αξία των αγροτεμαχίων των φυσικών προσώπων, συνεπώς και των αγροτών.

Επίσης, λαμβάνεται μέριμνα για την επιστροφή φόρων για το πετρέλαιο κίνησης για νέους αγρότες αλλά και αγρότες που μετέχουν σε συλλογικά σχήματα εκμεταλλεύσεων.

 

Tags: