Λήγει αύριο Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου η προθεσμία για την “τακτοποίηση” σταβλικών εγκαταστάσεων – Ποιες οι προϋποθέσεις

Λήγει αύριο 4-12-2017 η προθεσμία που έχει θέσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την “τακτοποίηση” σταβλικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός ή πλησίον οικισμών, και οι οποίες δεν μπορούν να αδειοδοτηθούν με την “κανονική” διαδιακασία του Ν. 4056/2012.

Το ΥΠΑΑΤ έχει εκδόσει διευκρινιστική εγκύκλιο για το θέμα την οποία μπορείτε να δείτε. Αναφέρουμε επιγραμματικά τα κυριότερα σημεία της:

1. Όλη η διαδικασία γίνεται με βάση την υπ’ αριθ. 940/81279//26-7-2017 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός της διαδικασίας,των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και των προβλεπόμενων κυρώσεων σε εφαρμογή του άρθρου 17α του ν. 4056/2012» (Φ.Ε.Κ.2741/Β ́/4-8-2017).

2. Η διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης αφορά σε υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε πλησίον αυτών και για τις οποίες δεν είναι δυνατή η έκδοση άδειας εγκατάστασης με βάση τον ν. 4056/2012 εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν πληρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις από χώρους ή δραστηριότητες που χρήζουν προστασίας.

3. Η έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης είναι δυνατή ακόμη και στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις, όχι μόνο από οικισμούς, πόλεις κ.ά., αλλά και από τους υπόλοιπους χώρους ή δραστηριότητες που χρήζουν προστασίας, δηλαδή από ξενοδοχεία, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, νοσοκομεία, εκπαιδευτήρια, μοναστήρια, ποτάμια κ.ά.

4. Οι βασικές προϋποθέσεις για την ένταξη μιας κτηνοτροφικής εγκατάστασης στη διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης είναι:
α) η κτηνοτροφική εγκατάσταση να ήταν , κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012, εγκατεστημένη και να διέθετε ζωικό κεφάλαιο σε συγκεκριμένο γήπεδο το οποίο βρίσκεται είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε πλησίον αυτών.
β) η κτηνοτροφική εγκατάσταση να διατηρεί σήμερα τη δυναμικότητα που είχε κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012.

5. Η ύπαρξη ζωικού κεφαλαίου κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012 αποδεικνύεται:
α) από τον κωδικό εκμετάλλευσης αν έχει ήδη χορηγηθεί από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία, ή
β) από τη δήλωση ΟΣΔΕ, ή
γ) από σχετική βεβαίωση Δημόσιας Αρχής.

6. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Προκειμένου να διευκολύνει τη διαδικασία, το ΥΠΑΑΤ δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν μόνο την αίτηση μέχρι τις 4-12-2017, προσκομίζοντας αργότερα τα σχετικά δικαιολογητικά που θα ζητηθούν από την Υπηρεσία.

πηγή: geoponiprevezas.blogspot.gr

 

Tags: