Ιωάννινα: Παράταση για υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες

Με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Ιωαννίνων τροποποιήθηκαν οι προθεσμίες και οι καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή αντιρρήσεων που αφορούν στους δασικούς χάρτες.

Η υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των Δασικών Χαρτών ΠΕ Ιωαννίνων πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 με καταληκτική ημερομηνία την 18η Απριλίου 2022 ημέρα Δευτέρα.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 9η Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα.

“Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ TΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ”, αναφέρεται σχετικά.

πηγή: ertnews.gr

 

Tags: