Ιωάννινα: Έναρξη του προγράμματος εκπαίδευσης στη Συστημική – Οικογενειακή Θεραπεία

Επαγγελματικό Πρόγραμμα Σπουδών: Εκπαίδευση στη Συστημική – Οικογενειακή Θεραπεία:

Ιωάννινα, λίμνη & νησί– Σε ποιους απευθύνεται:

Το τετραετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συστημική – Οικογενειακή Θεραπεία απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, αποφοίτους ΦΠΨ, κ.λπ.) που θα ήθελαν να εφαρμόσουν τη συστημική προσέγγιση στη θεραπεία με άτομα, ομάδες, οικογένειες, καθώς και άλλων επαγγελματιών (ιατροί, νοσηλευτές, εκπαιδευτικοί, κ.ά.) που το αντικείμενο εργασίας τους απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα ανθρώπινης συμπεριφοράς και επικοινωνίας.

– Περιεχόμενο:

Το περιεχόμενο του προγράμματος έχει αναπτυχθεί με βάση τις γενικές αρχές του κλάδου εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (European Family Therapy Association-EFTA) και περιλαμβάνει:

  • Θεωρητική κατάρτιση και κλινική εκπαίδευση/διδασκαλία
  • Πρακτική άσκηση
  • Εποπτεία
  • Προσωπική ανάπτυξη

– Διάρκεια & Δίδακτρα:

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 4 έτη και το κόστος του είναι 150 ευρώ μηνιαίως (παρέχεται έκπτωση σε ανέργους).
Έναρξη: Νοέμβριος 2015

Για περισσότερες πληροφορίες:
Διεύθυνση: Ελ. Ζωγράφου 1 & Δωδώνης 14, Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 70 434 & 695 69 95 190
e-mail: [email protected]

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply