Ημερίδα Ενημέρωσης για τον νέο Κανονισμό της Ε.Ε. για τα προσωπικά δεδομένα

Από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου

Από τον Μάιο του 2016 είναι σε ισχύ ο νέος Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR), ο οποίος εισάγει μία σειρά από σύνθετες απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε νομικό, διαδικαστικό και τεχνικό επίπεδο.

Η προθεσμία για την συμμόρφωση λήγει στις 25 Μαΐου 2018 και μέχρι τότε οι Φορείς πρέπει να προβούν σε μία σειρά από συγκεκριμένες ενέργειες, προκειμένου να αποφύγουν τις εμπλοκές με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Η Π.Ε.Δ. Ηπείρου, προκειμένου να υποστηρίξει τους Δήμους στο έργο της προσαρμογής και της συμμόρφωσής τους με τον GDPR, διοργανώνει σε συνεργασία με την εταιρεία Blue Value ΑΕ, ενημερωτική ημερίδα, όπου και θα παρουσιασθούν οι επιμέρους υποχρεώσεις και θα απαντηθούν τα ερωτήματα που προκύπτουν, όπως:

  • Τι είναι ο GDPR και ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του.
  • Ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα και ποιες είναι οι ειδικές κατηγορίες δεδομένων.
  • Ποιος είναι ο νέος – υποχρεωτικός θεσμός του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO).
  • Ποιες είναι οι επιπτώσεις από την μη συμμόρφωση. Ποιά είναι τα πρακτικά βήματα, που πρέπει να ακολουθηθούν μέχρι και την πλήρη ετοιμότητα με προθεσμία υλοποίησης την 25η Μαΐου 2018, (ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να έχουν διευθετηθεί πλήρως όλα τα ζητήματα).

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018, στα Ιωάννινα (αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, Ναπ. Ζέρβα 2, 4ος όροφος, Ιωάννινα) και θα διαρκέσει από τις 10:30 έως τις 14.15.

Η ενημερωτική ημερίδα απευθύνεται σε αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε υπηρεσιακά στελέχη των Δήμων καθώς και σε στελέχη των νομικών τους προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.
Σχετικό υλικό (πρόγραμμα, δήλωση συμμετοχής κ.λπ.) για την ημερίδα είναι προσβάσιμο στην ιστοσελίδα μας (pedepirus.gr).

 

Tags: