Ηγουμενίτσα: Δήλωση υδρόμετρων στον κάμπο Γραικοχωρίου

ΗγουμενίτσαΚαλούνται οι δημότες που έχουν ιδιοκτησία στον κάμπο Γραικοχωρίου και επιθυμούν την υδροδότησή τους από το πρώην αρδευτικό δίκτυο Γραικοχωρίου, να προσέλθουν στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ προκειμένου να δηλώσουν το υδρόμετρό τους μέχρι 17/01/2017.

Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, τυχόν υδροδοτήσεις χωρίς υδρόμετρο, θα διακόπτονται άμεσα και οι παραβάτες θα αντιμετωπίζουν τις προβλεπόμενες από τον κανονισμό κυρώσεις.

 

Tags:

, , , , ,