Η Χ.Ε.Ν. Ιωαννίνων ενημερώνει τους πολίτες για θέματα “Βίας κατά των γυναικών”

Η Χ.ε.ν. Ιωαννίνων, που αποτελεί παράρτημα της Χ.ε.ν Ελλάδος, εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας Κατά της Βίας Εναντίον των Γυναικών, στις 25 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιήσει σε συνεργασία με την ομάδα Α.Χ.Ο.Ν.Π.Ι. ευρεία καμπάνια για την ενημέρωση των πολιτών της περιφέρειάς μας σχετικά με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του 2011, που αφορά στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών και για τη συγκέντρωση ως τις 25 Νοεμβρίου όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού υπογραφών – στόχος της Χ.ε.ν Ελλάδος είναι οι 25.000 υπογραφές πανελλαδικά – ώστε η Σύμβαση να έρθει άμεσα για επικύρωση στην ελληνική Βουλή προκειμένου να ληφθούν τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα για να αποτελέσει τμήμα του εθνικού Δικαίου και να δρομολογηθούν οι αντίστοιχες ενέργειες που αυτή ορίζει.

Η Χ.ε.ν. Ιωαννίνων και η Α.Χ.Ο.Ν.Π.Ι. προκειμένου να φέρουν με αποτελεσματικό τρόπο σε πέρας τη δράση ενημέρωσης θα αναλάβουν πρωτοβουλίες δια ζώσης ενημερώσεων των γυναικείων οργανώσεων της περιφέρειας μας , προώθησης έντυπου ενημερωτικού υλικού, διαδικτυακής ενημέρωσης καθώς και ενημέρωσης μέσω των τοπικών ΜΜΕ. με κορύφωση την πραγματοποίηση διημέρου εκδηλώσεων στα Γιάννενα στις 23 και 24 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των δραστηριοτήτων θα συγκεντρώνονται υπογραφές, ώστε να επικυρωθεί η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης από την ελληνική Βουλή.

 

Tags: