Γιάννης Στέφος: Τοποθέτηση στην Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής για τις θεματικές του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία

Στις 9 Δεκεμβρίου ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ του Νομού Ιωαννίνων Γιάννης Στέφος τοποθετήθηκε στην Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής για τις θεματικές του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία.

Ξεκινώντας, δήλωσε πως το δημόσιο σχολείο το αντιλαμβάνεται να στηρίζεται κυρίως στις δυνατότητες που του παρέχει η Ελληνική Πολιτεία και το Ελληνικό Δημόσιο.

Κατά την τοποθέτησή του εξέφρασε την πεποίθηση πως ο διάλογος, δεν πρέπει να είναι προσχηματικός αλλά ειλικρινής, καθώς αποτελεί μια εξαιρετικά σπουδαία πρωτοβουλία της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας. Ανέφερε επίσης πως οι 12 θεματικές ενότητες, δίνουν το στίγμα του πώς πρέπει να δοθεί η μάχη για τη δημόσια εκπαίδευση και πως με αφορμή αυτόν τον διάλογο θα μπορέσουν να τεθούν οι βάσεις για το δημόσιο σχολείο.

Κατόπιν, τόνισε την σοβαρότητα της πρώτης και της δεύτερης θεματικής ενότητας και ειδικά των δημοκρατικών αξιών και των οικονομικών της εκπαίδευσης, όπως επίσης τη συζήτηση για την αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος, όχι σε ό,τι αφορά μόνο την λειτουργία των σχολείων, αλλά και σε ό,τι αφορά τα αναλυτικά προγράμματα.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην σημαντικότητα της συνεχούς και δια βίου εκπαίδευσης για όλους τους εκπαιδευτικούς. Επισήμανε ακόμη τις δύο θεματικές ενότητες διασύνδεσης των εκπαιδευτικών δομών με την παραγωγή και με την αγορά εργασίας, μέσω των οποίων θα επιτευχθεί επαγγελματική εκπαίδευση τέτοια που πραγματικά θα δώσει ώθηση και θα εξασφαλίζει θέσεις εργασίας. Ενδιαφέρουσα επίσης θα είναι και η συζήτηση που αφορά στο ρόλο των κοινωνικών ομάδων, των ΜΚΟ και άλλων οργανισμών για την εκπαίδευση και την έρευνα.

Δήλωσε επίσης πως εκτός από τους φορείς, που εκπροσωπούνται οι εκπαιδευτικοί, δηλαδή η ΔΟΕ, η ΟΛΜΕ κ.ά., είναι απαραίτητο να συμμετέχουν και οι γονείς και οι μαθητές.

Έκλεισε λέγοντας στους υπόλοιπους συμμετέχοντες ότι είναι μια τεράστια ευκαιρία να καταφέρουν να συμφωνήσουν σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο θα έχει ένα βάθος ζωής δέκα – δεκαπέντε χρόνια, ώστε που να επιτύχει να βγάλει την εκπαίδευση και την κοινωνία από το τέλμα στο οποίο βρίσκεται σήμερα.

 

Tags:

, , , , , ,