Γιάννης Στέφος: Ερώτηση στη Βουλή με θέμα τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευμένων Περιοχών

Στις 22 Οκτωβρίου κατέθεσε ερώτηση ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ του Ν. Ιωαννίνων Γιάννης Στέφος προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Π. Σκουρλέτη, με θέμα την Ολοκλήρωση του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και τη συνέχιση λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ).

Την ερώτηση συνυπέγραψαν 63 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ αυτών και οι υπόλοιποι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ του Ν. Ιωαννίνων.

Το Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών στηρίζεται αποκλειστικά σε 28 Φορείς, που έχουν αρμοδιότητα σε περίπου 30% της έκτασης περιοχών του δικτύου Natura 2000. Οι Φ.Δ.Π.Π. αποτελούν τις πλέον επιτυχημένες δομές για τις περιοχές αυτές, όμως σήμερα αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να μείνουν χωρίς καμία χρηματοδότηση, αλλά και χωρίς προσωπικό μετά τις 31-12-2015, καθώς τότε λήγει τόσο το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» – ΕΣΠΑ 2007-2013, που χρηματοδοτεί αποκλειστικά τη λειτουργία τους, όσο και οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου του συνόλου του προσωπικού τους. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία επίσημη θέση από το Υπουργείο σχετικά το τι μέλλει γενέσθαι με τους Φ.Δ.Π.Π. και το προσωπικό τους από την 1-1-2016.

Διαχρονικά η πολιτεία δεν θωράκισε θεσμικά τους Φ.Δ.Π.Π. με τα απαραίτητα Προεδρικά διατάγματα και τις προδιαγραφές σύνταξης Σχεδίων Διαχείρισης. Μέχρι και σήμερα δεν έχει δαπανηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό ούτε ένα ευρώ για την λειτουργία των Φ.Δ.Π.Π., καθιστώντας την Ελλάδα την μοναδική χώρα στον κόσμο που δεν δαπανά ούτε ένα ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις προστατευόμενες περιοχές. Ταυτόχρονα, το προσωπικό των Φ.Δ.Π.Π. διαθέτει την απαραίτητη τεχνική και επιστημονική επάρκεια σε κάθε επίπεδο λειτουργίας του συστήματος, καθώς και στην υλοποίηση της διαχείρισης.

Στην ερώτηση που κατατέθηκε ρωτάται ο Υπουργός αν προτίθεται να υιοθετήσει και να εφαρμόσει τις προτάσεις του Ομόφωνου Πορίσματος του Εθνικού Διαλόγου άμεσα ώστε να μην χαθεί και άλλος πολύτιμος χρόνος για το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών. Προτείνεται επίσης στον Υπουργό Π. Σκουρλέτη να προβεί σε άμεση κατάργηση του άρθρου 8 Ν. 4109/2013 για τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις Φ.Δ.Π.Π. καθώς και στην διατήρηση και την ενίσχυση των Φ.Δ.Π.Π. ως Νομικά Πρόσωπα υπαγόμενα σαφώς στην ευθύνη και εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τέλος, προτείνεται να διατηρηθεί το υφιστάμενο προσωπικό των Φ.Δ.Π.Π. ως τακτικό καλύπτοντας παράλληλα τις λειτουργικές δαπάνες των Φ.Δ.Π.Π. από τον τακτικό Προϋπολογισμό, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία τους και μετά τις 31-12-2015.

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply