Γιάννης Καραγιάννης: Ενημέρωση κτηνοτρόφων

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλη Αποστόλου, κηρύσσεται ως δεσμευτική η απόφαση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος (ΕΔΟΚ) σχετικά με τον καθορισμό εισφοράς στα μέλη της. Η εν λόγω εισφορά αρχικά θα καταβάλλεται από τους κτηνοτρόφους κατά ένα ποσό που θα υπολογίζεται ανά τόνο κρέατος σφάγιων ζώων που σφάζονται στην Ελλάδα. Όταν πρόκειται για ζώντα ζώα, θα γίνεται κατά την πώληση αναγωγή του βάρους τους σε σφάγιο σύμφωνα με τις ζωοτεχνικές παραδοχές.

Ανά είδος κρέατος η εισφορά ορίστηκε ως εξής:
– Αιγοπρόβατα, εισφορά 3 € /τόνο κρέατος
– Χοιρινά, εισφορά 0,5 € /τόνο κρέατος
– Βοοειδή (ζώα κρεατοπαραγωγής), εισφορά 1 € /τόνο κρέατος
– Βοοειδή (ζώα γαλακτοπαραγωγής), εισφορά 3 € /τόνο κρέατος
– Κοτόπουλα, εισφορά 0,3 € /τόνο κρέατος

Το ποσό της εισφοράς θα αναγράφεται υποχρεωτικά επί του τιμολογίου πώλησης κρέατος ή ζώντος ζώου από τον παραγωγό και θα παρακρατείται από τον έμπορο ο οποίος θα το αποδίδει συγκεντρωτικά κάθε μήνα υπέρ της ΕΔΟΚ σε σχετικό τραπεζικό λογαριασμό.

Επιπλέον, καθορίστηκε για το 2014 το ύψος της πρόσθετης ενίσχυσης αιγοπροβάτων, στο πλαίσιο των μέτρων ειδικής στήριξης του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής για τον τομέα αιγοπρόβειου κρέατος.

Ειδικότερα, το ύψος της πρόσθετης ενίσχυσης καθορίστηκε ως εξής:
α) 3€ ανά επιλέξιμο ζώο, για τους δικαιούχους της πρόσθετης ενίσχυσης
β) 4€ ανά επιλέξιμο ζώο, για τους δικαιούχους της συμπληρωματικής
πρόσθετης ενίσχυσης
γ) 4€ ανά επιλέξιμο ζώο, για τους δικαιούχους μετακινούμενους αιγοπροβατοτρόφους.

Πολιτικό γραφείο
Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων
Γιάννη Καραγιάννη
Βουλής 4
τηλ: 210-3228032
Αθήνα

 

Tags:

, , , , , ,

Leave a Reply