Για εμπάθεια κατηγορεί συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ η Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσομείου Ιωαννίνων

Για “εμπάθεια” και “αγωνία για πολιτική και συνδικαλιστική επιβίωση” κατηγορεί συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ η Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσομείου Ιωαννίνων σχετικά με ανακοίνωση που εξέδωσαν:

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Διοίκησης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου:

«Όταν η εμπάθεια και η αγωνία για την πολιτική και συνδικαλιστική επιβίωση συναντούν ένα λάθος τότε το αποτέλεσμα είναι ένα εκρηκτικό μίγμα ηθικής κατάπτωσης. Όταν αυτό αφορά το ΠΑΜΕ τότε ο προβληματισμός και η ανησυχία διαπερνά το σύνολο της κοινωνίας. Λυπούμαστε Κύριοι.

Η πραγματική  ιστορία της υπόθεσης:

Ο Ιατρός ΒΚ κατέθεσε αιτήματα μετάθεσης η/και μετακίνησης, ως είχε το νόμιμο δικαίωμα, με τρία έγγραφα στις Προϊστάμενες Αρχές όπου θεσμικά έπρεπε να απευθυνθεί, ήτοι τις με αρ. πρωτ.: 21563/24-5-2018, 24314/13-6-2018 και 24871/18-6-2018, όπως προκύπτει από το επισυναπτόμενο έγγραφο της 6ης ΥΠΕ. Συνεπώς η τελευταία αίτηση του είναι στις 18-6-2018.

Το έγγραφο της 6ης ΥΠΕ προς το Υπουργείο Υγείας, με τη σύμφωνη γνώμη της, διαβιβάστηκε στις 27-6-2018 (21563/27-6-2018), η δε απόφαση του Υπουργού δημοσιεύτηκε τις 17-8-2018. Συνεπώς, η ημερομηνία της τελευταίας αίτησης του Ιατρού είναι Προγενέστερη του εγγράφου της 6ης ΥΠΕ, σε αντιδιαστολή με όσα ισχυρίζεται στην ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ. Μια απλή ερώτηση είτε στην 6η ΥΠΕ είτε στη Διοίκηση του ΠΓΝΙ, στην οποία κοινοποιήθηκαν τα σχετικά έγγραφα, αρκούσε για να διευκρινιστεί το λάθος. Φαίνεται όμως ότι τους συντάκτες της ανακοίνωσης για δήθεν «ρουσφετολογική μετάθεση»,  δεν ενδιέφερε η αλήθεια ούτε το δίκαιο του αιτήματος, αρκεί που το τυπογραφικό λάθος (28 αντί του ορθού 18 στο 5ο σχετικό της απόφασης του Υπουργού) προσφερόταν για να οικοδομηθεί μια ολόκληρη φαντασίωση  προκειμένου να λασπολογήσουν, να θίξουν το ηθικό πλεονέκτημα  και να δυσφημίσουν την Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, τη Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ και τη Διοίκηση του ΠΓΝΙ.
Το δίκαιο του αιτήματος: 

Ο εν λόγω Ιατρός ζήτησε μετάθεση από μια ΜΗ Άγονη Α’ περιοχή όπως είναι τα Ιωάννινα σε μια  Άγονη Α’ περιοχή όπως είναι η Καλαμάτα (ΠΔ 131 ΦΕΚ 73/Α/25-5-1987). Είναι ΗΘΙΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ, ΘΕΣΜΙΚΗ υποχρέωση, των υπηρεσιών και των αρμοδίων να αποφασίσουν, η θετική προσέγγιση και προτεραιότητα για μια τέτοια αίτηση.

Θεσμική ασυνέπεια ή συνέπεια; 

Είναι γνωστό σε όλους ότι στις περιπτώσεις των μεταθέσεων με τα παραπάνω χαρακτηριστικά (από μη άγονη σε άγονη περιοχή), κρίσιμο και περιοριστικό ρόλο παίζει η γνώμη του φορέα υποδοχής καθώς απαιτείται η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης. Στην περίπτωση αυτή, η άποψη του φορέα υποδοχής ζητήθηκε και αναφέρεται στα σχετικά έγγραφα. Σε αντίθεση με τα παραπάνω, όσοι μετατίθενται από μια  Άγονη σε μια Μη άγονη περιοχή, ενώ εγκρίνεται η μετάθεσή τους αυτοδίκαια μετά την παρέλευση της υποχρεωτικής παραμονής τους, υπόκεινται στο περιορισμό της αναμονής έως ότου δρομολογηθεί η αναπλήρωσή τους για ευνόητους λόγους. Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι στη προκειμένη περίπτωση δεν θίγεται στο ελάχιστο η ισότιμη αντιμετώπιση των εργαζομένων. 

Η δημόσια συγγνώμη των συντακτών της ανακοίνωσης  είναι το ΕΛΑΧΙΣΤΟ που οφείλουν.»

 

Tags: