Φρένο στις μετακινήσεις εν μέσω τηλεργασίας ή αναστολής σύμβασης – Τι ισχύει για αυτοαπασχολούμενους

Από τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου φρένο μπαίνει στις μετακινήσεις γιαμισθωτούς που βρίσκονται σε αναστολή σύμβασης ή σε υποχρεωτική τηλεργασία και επαγγελματίες που η επιχείρησή τους είναι κλειστή είτε οι ίδιοι βρίσκονται σε αναστολή σύμβασης. Οι εργαζόμενοι που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες μπορούν να κινούνται μόνο με τη χρήση των 6 επιλογών του sms στο 13033.  Περισσότερα από 40 σταθερά μπλόκα της αστυνομίας βρίσκονται στην Αττική, ενώ σφραγισμένα είναι τα διόδια. Με την επιλογή 6 για ατομική άσκηση μπορούν πάντως οι πολίτες να μετακινούνταιαπό δήμο σε δήμο.

Οι μετακινήσεις για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο θα γίνονται με βάση το πλάνο εργασιών που θα έχουν οι δημόσιες υπηρεσίες.

Αναλυτικά, κατά τη χθεσινή σύσκεψη στο Μαξίμου αποφασίστηκε ότι:

  • Εργαζόμενοι  σε καθεστώς τηλεργασίας ή σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων εργασίας:
  • Οι άδειες μετακίνησης που βρίσκονται σε ισχύ για αυτούς τους εργαζομένους παύουν να ισχύουν και η μετακίνησή τους θα γίνεται με τη χρήση των 6 επιλογών του sms στο 13033.

Αυτοαπασχολούμενοι, επιστήμονες και ελεύθεροι επαγγελματίες:

Μαζί με τη βεβαίωση «τύπου Α΄» που εκδίδεται από το forma.gov.gr, θα πρέπει να έχουν, κάθε φορά που τους ζητείται, εκτύπωση από το Taxisnet των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι έλεγχοι της τήρησης των μέτρων θα πραγματοποιούνται στη βάση της προδήλωσης που γίνεται στο σύστημα «Εργάνη» για τους ευρισκόμενους σε τηλεργασία, σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων ή εμπίπτουν στην κατηγορία του αναγκαίου προσωπικού.

Για τον δημόσιο τομέα:

οι έλεγχοι θα γίνονται με βάση το πλάνο εργασιών και οι βεβαιώσεις κίνησης θα πρέπει να φέρουν τη στρογγυλή σφραγίδα της υπηρεσίας, με τη φροντίδα των οικείων διευθύνσεων προσωπικού, ενώ θα διενεργούνται συστηματικοί έλεγχοι για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του υπαλληλικού κώδικα.

Τέλος, ανακοινώθηκε ότι ήδη η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει άμεση διασταυρωτική πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του εργαζόμενου πληθυσμού της χώρας, στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

Οι απαιτούμενες βεβαιώσεις:

Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου:

μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr και κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου προϊστάμενου προσωπικού.

Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα:

Η βεβαίωση χορηγείται στον εργαζόμενο για τη μετακίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του εργοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Κατά την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και πιστοποιείται από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη και κατόπιν παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

πηγή: ert.gr

 

Tags: