Έξι πτυχιακά προγράμματα από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Μέχρι 5 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προσφέρει τα ακόλουθα 6 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με Θεματικές Ενότητες ετήσιας διάρκειας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και αριθμό θέσεων ανά Πρόγραμμα Σπουδών, ως ακολούθως:

1. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (500 θέσεις)
2. Πληροφορική (1200 θέσεις)
3. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (1500 θέσεις)
4. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (1200 θέσεις)
5. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (1200 θέσεις)
6. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (120 θέσεις)

Οι αιτήσεις των υποψηφίων για εισαγωγή στα προγράμματα του ΕΑΠ υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του www.eap.gr

Info

  • Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
  • Η έναρξη των σπουδών για τα παραπάνω προγράμματα θα γίνει τον Οκτώβριο του 2018.
  • Οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εγγραφή σας, καθώς και για τις προϋποθέσεις εισαγωγής του προγράμματος σπουδών της επιλογής σας, θα αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eap.gr.
  • Εάν υποβληθεί αίτηση στη γενική κατηγορία δεν μπορεί να υποβληθεί άλλη αίτηση στην κατηγορία ΑΜΕΑ και αντίστροφα, διότι αυτό θα συνεπάγεται τη διαγραφή από τους πίνακες των υποψηφίων.
  • Στην επιλογή των φοιτητών θα προηγηθούν όσοι είχαν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου 2017.
  • Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων, θα ανακοινωθούν τα ονόματα των υποψηφίων που εγγράφονται στο πρόγραμμα σπουδών. Η ανακοίνωση των ονομάτων θα γίνει την 27η
    Απριλίου 2018.
  • Οι φοιτητές συμμετέχουν στις δαπάνες των σπουδών τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (παρ. 6, του άρθρου 5 του Ν.2552/97).
  • Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και την αποδοχή των προϋποθέσεων εισαγωγής, συμμετοχής και φοίτησης σε κάθε Πρόγραμμα Σπουδών.

 

Tags:

, , , , ,